Hormonlar

Hormonlar

Bilgi

HORMONLAR Endokrin sistemi, endokrin bezlerden oluşmuştur.Bu bezler hormon adı verilen maddeler salgılayarak doğrudan kana verir.Belirli bir hormona tepki gösteren organa o hormonun hedef organı denir.Bazı hormonlar için bütün organlar hedef organdır.Ör:büyüme ve tiroksin hormonlarının hedef organları bütün vücut hücreleridir.

Bir hormonun hedef organının yüzeyinde veya içinde, bu hormonu tanıyan özel reseptör proteinler bulunur.Kimyasal yapılarına göre hormonlar üç grupta incelenir.

1.Steroid yapıda hormonlar:Testeron , progestreron , östrojen ve adrenal korteks hormonları bunlara örnektir.Steroid hormonları yağda çözünebilir. Reseptörleri hemen tümüyle sitoplazmada bulunur.

2.Amino asit yapıda hormonlar:Adrenal öz bölgesi hormonları ve tiroksin hormonu buna örnektir.Yağda çözünebilir.Tiroksin hormonun reseptörleri çekirdekte bulunur.

3.Protein-Peptid yapıda hormonlar:Hipofiz hormonları , parathormon, kalsitonin, insulin ve glukagon hormonları buna örnektir.Peptid hormonları genelde suda çözünürler.Reseptörleri hücre zarında bulnurlar.

Protein yapıdakilerin  mekanizması: *   Hormon hedef hücrenin zarındaki özel reseptör ile bağlanır. *   cAMP (Devirsel adenozin monofosfat) sentezi başlatılır. *   cAMP sinirlerin veya hormonların mesajlarını sitoplazmaya taşır. *   cAMP genlere ve enzimlere etki ederek biyokimyasal olayları başlatır veya hızlandırır.

Hormonların genel özelliklerine bakarsak : ·        Hormonların çoğu iç salgı bezleri ve bazıları sinir hücreleri tarafından salgılanır.

·        Hormonlar kanda eşik değerine ulaşınca etkili olurlar.Daha sonra ya böbreklerden süzülerek ya da parçalanarak etkisi kaybolur.

·        Hormonlar kanda , doku sıvılarında, sitoplazmada ve boşaltım sıvılarında (Ter,idrar) bulunabilir.

.        Hormonların kandaki miktarları yavaş azaldığından uzun süre etkili olurlar.

·        Hormonların salgılanması ve parçalanması enzimlerin yardımı ile olur.

·        Midedeki bazı hücrelerin salgıladığı gastrin hormonu ile on iki parmak bağırsağındaki bazı hücrelerin salgıladığı sekretin hormonu bez olmayan hücrelerinden salgılanır.

A.Bitkisel Hormonlar Bitkisel hormonlar bitkinin büyümesini, farklılaşmasını ve yaraların onarılmasını düzenleyen doğal organik maddelerdir.Bez yerine bitkinin belirli bir bölgesindeki hücreleri tarafından salgılanır.Başlıca bitkisel hormonlar oksin, sitokinin,giberelin, absisik asit ve etilendir. Oksin ·        Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli hormondur.

·        Gövde ucunda çok, kök ucunda az bulunur.Kök oluşumunu başlatırlar. Düşük miktardaki oksin kökteki uzamayı sağlar.

·        Gövde meristemi genç yapraklar ve meyve gibi gelişmekte olan dokularda sentezlenirler.

·        Bitkinin güneşe yönelmesini (fototropizma) ve yer çekimine yönelmesini (jeotropizma) sağlar.

·        Fazla salgılandığında büyümeyi durdurur.(inhibitör) Giberellin

·        Apikal meristemde, embriyoda, meyve ve tohumda bulunur.

·        Tohumun çimlenmesini uyarır.

·        Bir çenekli bitkilerde yaprakların büyümesini ve yaprakların şeklini belirler. Sitokinin

·        Uç meristemde , çimlenmiş tohumda , genç meyve ve yapraklarda bulunur.

·        Kloroplastın gelişmesini ve klorofil sentezini uyarır. Etilen

·        Etilen gaz halinde bulunur.Bu özelliğinden dolayı sadece üretildiği bitkiyi, diğer bitkileri de etkiler.

·        Olgunlaşan meyve yapraklarda bulunur.

·        Yaprak dökülmesine neden olur.

·        Kök büyümesini engeller.

·        Çiçeklerde solmaya neden olur.Bitkinin yaşlanmasını denetler. Absisik asit

·        Büyümeyi engeller.

·        Yaşlı dokular da bulunur.

·        Kloroplastlarda sentezlenir.

·        Su kaybını azaltmak için stomaların kapanmasını sağlar.

Gelişme fizyolojisine etkisi Oksin Gibberellin Sitokinin Absisik asit
Hücre uzaması ++         +         –
Hücre bölünmesi     +         +      ++         –
Tohumun çimlenmesi         +        +         –
Tomurcuk açılımı         +        +         –
Yaprak ve meyvenin dökülmesi     –         +
Yeni kök oluşumu     +
Yeni gövde oluşumu     +        +
Eşey tayini Dişi     Erkek
Yaşlanma    –          –        –        +

B.Hayvanlarda Hormonal Düzenleme Özelleşmiş endokrin bezler sadece kan dolaşım sistemine sahip hayvanlar da bulunur.Omurgalı organizmaların hepsinde ve böceklerin, kabuklular, yumuşakçalar gibi omurgasız hayvanlarda endokrin bezler vücudun düzenli çalışmasında görev yapar.Sölenterler de ve halkalı solucanlarda hormon üreten, salgı yapabilen sinir hücreleridir.Eklem bacaklılar ve yumuşakçalar gibi hayvanlarda özel endokrin organlar bulunur. Böceklerde larva evresinde juvenil hormon salgılanır.Bu hormon larvanın başkalaşım geçirmesini önler.

C.İnsanda Endokrin Bezler ve Hormonlar İnsan endokrin sistemini oluşturan başlıca iç salgı bezleri;hipofiz bezi, tiroit ve paratiroit bezleri, böbrek üstü bezleri,Eşeysel bezler ve pankreastır                             Hipofiz Berzi Ön lob hormonları                 Ara lob hormonu                Arka lob hormonu

a.Somatotropin                    –Melonosit uyarıcı hormon  –Oksitosin (STH-Büyüme hormonu)      (MSH)                                   –Antidiüretik hormon

b.Tirotropin                                                                          (Vazopessin-ADH) (TSH-Tiroid uyarıcı hormon)

c.Adrenokortikotropik hormonu (ACTH)

d.Folikül uyarıcı hormon (FSH)

e.Lüteinleştirici hormon (LH)

f.Lüteotropik hormon (LTH-Prolaktin)

Tiroit Bezi   :         

a.Tiroksin                  

b.Tirokalsitonin(Kalsitonin)

Paratiroid Bezi   :       Parathormon (Paratirin,PTH)                                                          Böbrek Üstü Bezleri Kabuk bölgesinden                                              Öz bölgesinden    a.Kortizol (Glukokortikoidler)                    a.Adrenalin (Epinefrin) b.Aldosteron (Mineralokortikoidler)          b.Noradrenalin(Norepinefrin) c.Adrenal Eşey hormonları   Eşeysel Bezler  :   Östrojen   ,   Progesteron,   Testesteron Pankreas           :    İnsulin     ,   glukagon Epifiz                 :    Melatonin            
  1.Hipofiz Bezi Beyinin ara tabanında hipotalamusa bir sap ile bağlı 0,5 g ağırlığında bir bezidir.Hipofiz hormonları, diğer endokrin bezlerin salgılarını denetler.Ona bu özelliğinden dolayı endokrin bezlerin hakimi veya efendisi denilmektedir. Hipotalamusun salgılatıcı faktörleri (RF), kan yoluyla hipofize ulaşır. Hipofiz bezi ön lob, ara lob ve arka lob olarak üç lobdan oluşur. Ön lob hormonları Hipofizin ön ve ara lobu epitel dokudan yapılmıştır.Sinirlere sahip değildir. Kendine kan ile ulaşan hormonlar ile uyarılır.Ön lobdan salgılanan hormonlar şunlardır: a.Somatotropin (STH-Büyüme hormonu) Kemik ve kasların büyümesini sağlar.Büyüme çağında fazla salgılanırsa devlik (Jigantizm), az salgılanırsa cücelik ortaya çıkar.Büyüme çağından sonra az salgılandığında el, ayak ve kafatası kemikleri orantısız olarak büyür.Bu anormalliğe akromegali denir. b.Tirotropin (TSH-Tiroid uyarıcı hormon) Tiroid bezinin gelişmesini , çalışmasını düzenler,Hipofiz bezinin vücuttan çıkarılması halinde tiroit bezi körelir. c.Adrenokortikotropik Hormonu (ACTH) Böbrek üstü bezinin kabuk (korteks) kısmını uyararak buradan hormonların salgılanmasını uyarır. d.Folikül uyarıcı hormon (FSH) Eşeysel bezlerin çalışmasını düzenler.Yumurtalıktaki foliküllerin oluşumunu sağlar.Testislerdeki seminifer tüpçüklerin gelişimini uyararak spermatogenezi başlatır. e.Lüteinleştirici hormon (LH) Eşeysel bezlerin çalışmasını düzenler.Folikül içinde olgunlaşan yumurtanın yumurta kanalına geçmesini(Ovulasyon) sağlar.Parçalanmış folikülden sarı cismin (Korpus luteum) oluşmasını ve progesteron ve östrojen salgılanmasını uyarır.Tetisler de seminifer tüpçükleri arasında yer alan hücrelerin testesteron (androjen) üretimini sağlar. f.Lüteotropik hormon (LTH-Prolaktin) Sarı cismin devamını bu da progesteron ve östrojen salgılanmasını devam ettirir.Doğumdan sonra süt bezlerinin gelişmesini ve süt salgılanmasını sağlar. Ön loptan salgılanan folikül uyarıcı,lüteinleştirici ve lüteotropik hormonlarına gonadları (yumurtalık ve testis) etkilemelerinden dolayı gonado tropinler adı verilir. Ara lob Hormonu a.Melanosit uyarıcı hormon (MSH) Bu hormon, insanda derinin renginin çevre şartlarını etkisi ile koyulaşmasın da rol oynar. Arka Lob hormonları Hipofizin arka lobu sinir dokudan yapılmıştır.Hipotalamus hücrelerinden oksitosin ve antidiüretik hormonları salgılanır.Bu hormonlar hipofizin arkla lobunda depolanır. a.Oksitosin Dişilerde döl yatağı (Uterus) kasına etki ederek, doğum sancısının başlamasını sağlar .Süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlar. b.Vasopressin (ADH-Antidiüretik hormon) Düz kasların kasılmasının düzenler.Kasların büzülmesini sağlayarak, kan basıncının yükselmesine neden olur.Böbrek tüpçüklerinden suyun emilmesini düzenler.Eksikliğinde şekersiz diyabet (şekersiz şeker hastalığı) görülür.Hasta fazla miktarda su kaybeder.         2.Tiroid ve Paratiroid Bezi Tiroid boynun ön bölgesinde ,gırtlağın altında , soluk borusunun sağında ve solunda yer alan iki loblu bir bezdir.Bu bezden tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanır. a.Tiroksin Vücutta metabolizma hızını, oksijen kullanımını düzenler.Oksijen kullanımını artırır.Küçük yaşlarda az salgılanırsa kretenizm denilen cücelik ve zeka geriliğine neden olan hastalık oluşur.Ergin insanlarda az salgılanması miksodema denilen hastalığa neden olur. Bu durumdaki insanlarda metabolizma yavaşlar. Ergin insanlarda fazla salgılanması halinde metabolizma hızı yükselir ve iç guatr oluşur.Böyle kişilerde kalp daha hızlı çalışır, vücut ısısı ve solunum hızı yükselir, gözler dışarıya doğru fırlar. Tiroksin iyotlu bir hormondur.Eğer yeterli miktarda iyot alınmaz ise tiroksin salgısı azalır ve tiroid uyarıcı hormon fazla salgılanır.Bunun sonucunda tiroid bezi büyür ve boğazda büyük bir şişkinlik oluşur.Bu duruma basit guatr denir. b.Tirokalsitonin (Kalsitonin) Bu hormon kandaki kalsiyum ve fosfat seviyesini düşürücü etki yapar. Kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini düzenler.Az salgılanması halinde kemik doku zayıflar. Paratiroid Bezi Tiroid bezinin üzerinde ayrı ayrı bulunan dört küçük bezden oluşmuştur. Parathormon salgılar. Parathormon (Paratirin, PTH) Bu hormon kalsitonin ile birlikte kanda kalsiyum ve fosfat miktarını düzenler.Kalsiyumun kemikten kana geçişini, böbreklerden geri emilimini hızlandırır.Bağırsak villuslarından kalsiyumun emilimini artırır İnsan vücudunda kalsiyum: ·        Kemiklerin oluşumunda görev alır. ·        Kasların kasılmasında görev alır. ·        Sinir uyartılarının taşınmasında görev alır. ·        Kanın pıhtılaşmasında görev alır. ·        Hücre zarında aktif taşıma olayında görev alır. Parathormon fazla salgılanırsa kanda kalsiyum miktarı artar.Parathormon az salgılanırsa kalsiyum kemikte birikir, kemik sertleşir.Kaslar ağrılı kramplar yapar, el ve ayaklar bükülür.Sürekli titremeler oluşur.Bu duruma tetani hastalığı denir. 3.Böbrek Üstü Bezleri Böbrek üstü bezleri (adrenal bezler), böbreklerin üst kısmına yapışmış sarımtırak renkli iki bezdir.Bezlerin böbrekler ile doğrudan ilişkisi yoktur.Bezin dış bölgesine kabuk ( korteks), iç bölgesine öz ( medulla) denir. 1.Adrenal korteks  denilen kabuk bölgesinden salgılanan hormonlardan bazıları şunlardır. a.Kortizol (Glukokortikoidler) Bu hormon kan şekerini artırır.Karbonhidrat,yağ ve protein metabolizma- sını düzenler.Proteinlerin, yağların glikoza dönüşmesini sağlar. Hipofizden salgılanan  ACTH-salgılatıcı hormon(ACTH-RH), ön hipofiz bezini uyararak adrenokortikotropik hormonun (ACTH) salgılanmasının başlatır. b.Aldosteron (Mineralokortikoidler) Hücre ve hücre dışı sıvıların iyon derişimini  düzenlemeye yardım eder. Böbrek sodyum ve klor iyonlarının geri emilimini, potasyumun atılımını sağlar. Fazla salgılanırsa kan basıncı yükselir, dokun sıvısı artar. Adrenal korteks hormonlarının tümü az salgılanırsa Addison hastalığı meydana gelir.Daha çok aldosteron eksikliğine ait bozukluklardır.Kan basıncı düşer, doku sıvısı, azalır. c.Adrenal Eşey Hormonları Erkek ve dişinin böbrek üstü bezinin, kabuk bölgesinden salgılanır ve az da olsa erkek eşey hormonu görevi yaparlar.Dişilerde adrenal korteks fazla çalışırsa ses kalınlaşır,sakal çıkar, eşeysel organlar körelir ve erkeksi özellikler kazanmaya neden olur. 2.Böbrek  üstü bezin öz bölgesinden salgılanan en önemli  hormonlar adrenalin ve noradrenalindir.Bu hormonlar otonom sinir sisteminin sempatik sinirlerinden gelen uyarılar sonucunda salgılanırlar. a.Adrenalin (Epinefrin) Adrenalin hormonu sempatik sinirlerin faaliyetini artırır.Acil durumlarda kana verilen adrenalin, tüm vücudun metabolizma hızını yükseltir.Böyle durumlarda sempatik sinir sistemi ve adrenalin etkisi ile kas ve karaciğerdeki glikojen glikoza dönüşür.Kandaki şeker miktarı artar.Kan basıncı yükselir.Kalp atışları ve solunum hızlanır.Göz bebekleri büyür.Kan damarları genişler, deride ki kılcal damarların daralmasına neden olur. b.Noradrenalin (Norepinefrin) Noradrenalin hormonu , kılcal damarların kasılmasında etkili olur ve kan basıncını yükseltir.Kılcal damarları daraltır.         4.Eşeysel Bezler Erkeklerde testis (er bezi),kadınlarda yumurtalık (ovaryum) olarak bilinen eşey bezleri, bir çeşit karma bez olarak kabul edilir.Bu bezler ergenlik çağında hipofiz bezinin salgıları ile aktif duruma geçerler.   Yumurtalık ve testislerden ikincil eşey karakterlerin meydana gelmesinde etkili olan hormonlar salgılanır.Yumurtalıktan, östrojen ve progesteron hormonları salgılanır.Testislerden salgılanan eşeysel hormonlara genel olarak androjenler denir.Androjenler içerisinde en önemli olan testesterondur. Östrojen, dişilerde eşeysel olgunlaşmayı düzenler.Progesteron ise yumurtalıktaki korpus luteum denilen özel bir doku tarafından üretilir.Östrojen ile birlikte ,ergin dişilerde döl yatağının gebeliğe hazırlanmasında etkilidir. Tetesteron erkeklerde sakal ve bıyık çıkması, kılların dağılışı, ses kalınlığı, kemiklerin gelişmesi ve erkek tipi kaslı bir vücut yapısının ortaya çıkmasında etkili olur.Ayrıca testesteron sperm meydana getirilmesinde de görev alır.Ergenlik döneminde çok salgılanıp yoğunluğunun artışı vücut büyümesini engeller.   5.Pankreas Midenin alt ve arka tarafında pembe renkli yaprak şeklinde karma bir bezdir.Dış salgı bezi olarak sindirim enzimleri (lipaz,amilaz,tripsinojen) salgılar ve on iki parmak bağırsağına boşaltır. İç salgı bezi olarak langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinin insulin, alfa hücrelerinin ise glukagon hormonlarını salgılar.Bu hormonlar kan şekerinin ayarlanmasında görev yaparlar.İnsulin kan şekerini azaltır.Glukagon ise kan şekerini azaltır. Pankreas , kandaki glikozu normal düzeye indirmek için insulin hormonu salgılar.İnsulin hormonu etkisi ile glikozun, karaciğer ve vücut hücrelerine geçişi hızlanır. Kandaki glikoz düzeyi normalin altına düşerse, pankreas dan glukagon homonu salgılanarak karaciğerdeki glikojenin glikoza yıkılması uyarılır.Böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin de glikojen yıkımını uyarır; yalnız bu hormon vücut stres altında olduğu zaman acil durumlarda salgılanır.Çünkü bu bez sempatik sinirler ile uyarılır. Kandaki glikoz seviyesini artırmak sadece karaciğer glikojeninin yıkımından elde edilen glikoz ile olur.Kas dokudaki glikojen yıkımından elde edilen glikoz fosforlu olduğu için hücreden kana geçmez ve sadece hücre içinde kullanılır. Pankreasdan yeterli insulin salgılanmaz ise glikoz, karaciğer ve vücut hücrelerine geçemez.Kandaki glikoz düzeyi artar.Glikozun fazlası idrarla dışarı atılır.Bu duruma şeker hastalığı (diabetis mellitus) denir. 6.Epifiz Bezi Beyin yarım kürelerinin arasında mercimek büyüklüğün de bir bezdir. Melatonin epifiz bezinin bilinen tek hormonudur.Bu hormon yumurtalık işlevlerini denetler.Eşeysel organların yaklaşık dokuz yaşından evvel gelişmesini önler.     7.Timus Bezi Kalbin üzerinde, soluk borusunun önünde bir bezdir.Çocuk yaşlarda görülür.15-18 yaşları sonucunda kaybolur.Timüs bezi büyüme ve antikor yapımıyla ilgilidir.Bu Bez çocukların iskeletinde kalsiyum tuzlarının birikmesini ve kemiklerin gelişmesini sağlar.

Hormonlar
Hormonlar
Endokrin organ Salgıladığı hormon Hedef doku Fizyolojik etkileri Kimyasal yapı
Hipofiz Ön lob                           Gonado tropinler                   Ara Lob       Arka Lob Somatotropin Tüm hücreler Kemik ve genel vücut büyümesini denetler.Protein sentezini ve yağların kullanımını arttırır.Kandaki şeker miktarını yükseltir. Protein
Tirotropin Tiroid bezi Tiroid bezinin büyümesini, hormonların sentezlenmesini ve salgılanmasını sağlar. Glikoprotein
ACTH Adrenal korteks Böbrek üstü bezinin büyümesini ve korteks kısmından hormonların salgılanmasını uyarır. Polipeptid
FSH Gonadlar Yumurtalıktaki foliküllerin gelişmesini ve östrojen salgılanmasını etkiler.Testisler de tüplerin büyümesini uyarır.Spermin oluşumunu başlatır. Glikoprotein
Lüteinleştirici Gonadlar Yumurtanın,yumurta kanalına bırakılmasını(Ovulasyon) sağlar.Kopus luteumun teşekkülünü östrojen ve progesteron salgılanmasını denetler.Spermin olgunlaşmasını sağlar. Glikoprotein
Lüteotropik Meme bezleri Korpus luteumun östrojen ve progesteron salgılamasını sağlar.Süt salgılanmasını başlatır.Analık iç güdüsünün doğmasına neden olur. Protein
Melanosit U.H (MSH) Deri hücresi Deriye koyu renk veren pigmentlerin dağılımını sağlar. Protein
Antidiüretik hormon Böbrek tüp hücreleri Böbreklerden suyun geri emilmesini ve kan damarlarının kasılmasını sağlar.     Pepdit 9 aminoasit
Oksitosin Uterus, Meme bezl Süt salgılanmasını ve uterus(rahim) kaslarının kasılmasını sağlar.     Pepdit 9 aminoasit
Tiroid bezi Tiroksin Tüm hücreler Bazal metabolizma hızını artırır ve büyümeyi etkiler. İyotlu amino asit
Kalsitonin Kemik Kandaki kalsiyum seviyesini düşürücü etki yapar. Polipepdit 32 aminoasi
Paratiroid Parathormon Kemik böbrekler Kandaki kalsiyum seviyesini yükseltici etki yapar.Böbreklerden kalsiyumun geri emilimini sağlar. Polipepdit 34 aminoasi
Böbrek üstü bezleri kabuk (Korteks)               Öz Bölgesi Kortizol (Glukokorti) Tüm hücreler Protein ve yağların karbonhidratlara dönüşmesini sağlar. Steroid
Aldosteron (Mineralokor) Böbrek tüp hücreleri Hücreler arası sıvıda sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenler Steroid
Gonado kortikoidler Bilinmiyor Gonadlar tarafından yapılan cinsiyet hormonların işleyişine yardım eder. Steroid
Adrenalin (Epinefrin) İskelet kası Kalp kası Kan damarları, Karaciğer, Yağdoku Solunum sistemi Kas ve karaciğerdeki glikojen yıkımını artırarak kan şekerini yükseltir.Sempatik sinirleri etkileyerek kalp atışlarını hızlandırı Aminoasit Türevleri
Noradrenalin Damarları daraltır ve kan basıncını yükseltir. Aminoasit Türevleri
Pankreas İnsulin Tüm hücreler Kan şekerinin azalmasını sağlar. Kas ve diğer hücrelerde glikoz kullanımını artırır.Glikojen depolanmasını ve glikoz metabolizmasını artırır. Polipepdit      51 aminoasit
Glukagon Karaciğer Yağdoku Kan şekerinin yükselmesini sağlar. Karaciğer glikojenini kan glikozuna çeviren mekanizmayı uyarır. Polipepdit     29 aminoasit
Eşeysel bezler Yumurtalık (Ovaryum)       Testis Östrojen Genel, Uterus Dişilerde ikincil eşey karakterlerin gelişmesini uyarır ve devamını sağlar. Steroid
Progesteron Uterus Menstruasyon periyodu ve hamilelik boyunca döl yatağının (Uterus) gelişmesini etkiler. Steroid
Testesteron Tüm hücreler Erkeklerde ikincil eşey karakterlerin gelişimini uyarır ve devamını sağlar. Steroid
Epifiz bezi Melatonin Gonadlar Pigmentli hücreler Yumurtalık faaliyetlerini inhibe eder. Aminoasit Türevleri
Timus bezi Timosin Akyuvar H Büyüme ve bağışıklıkta yardım ede.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir